Velkommen til SeedFinder:SeedFinder
  • SeedFinder er et værktøj til at optimere indstillingen af mejetærskeren i græsfrø.
  • SeedFinder kan anvendes på alle modne græsfrøarter og er anvendelig på de fleste frø-sorter.
  • SeedFinder kan aflæse forskel på græsfrøskaller og rigtige frø ved hjælp af gennemlysning.
  • God hjælp til kvalitetscheck af råvare ved mejetærskning.
  • Især velegnet til at konstatere om der er spild af græsfrø ud over soldet, når der tilsættes mere luft.
  • SeedFinder kan i mange tilfælde optimere mejetærskningen, så man kan få flere kg frø/ha med hjem.
  • Besparelse på renseomkostningen hos frøfirmaet, når man kan nedsætte sit rensesvind ved hjælp af mere luft på soldene.


Ved hjælp af gennemlysning kan der:

  • I korntanken konstateres om frøkvaliteten er i orden.
  • Tjek ved soldet, om der er for lidt eller for meget luft.
  • Ved rysterne ses efter, om der er rystet rent og det bare er skaller, der kommer bagud. Måske kan der køres hurtigere, hvis resten af mejetærskeren ellers er indstillet optimalt.

Italiensk Raigræs set gennem SeedFinder

SeedFinder med Raigræs

Fra venstre ses tydeligt de gode frø (grøn pil). I højre side er det rene skaller (rød pil) på nær ét frø, hvor spire-evnen er i orden (gul pil).
Ved hjælp af SeedFinder, har man nu de samme muligheder for at checke frøene visuelt ude i marken, som inde på laboratoriet.


Hvordan bruges SeedFinder?

Tag nogle frø og drys på glaspladen i et tyndt lag.

SeedFinder med frø, uden lys

Tryk på knappen og man vil kunne se de mørke skygger i de frø, der er indeholder kim. De lyse, uden skygger, er frøskaller.
Normalt skal der være mindst 1/3 kim (skygge) for ikke at blive sorteret fra på renseriet, men aftal nærmere med frøkonsulenten desangående. Bedst kontrast opnås i skygge. Brug dit normale læsesyn til testen.


SeedFinder med frø, med lys


Data:

Bredde: 150 mm
Højde: 38 mm
Dybde: 86 mm
Energikilde: 9Volt 570mAh High Energy E-Block (6LR61/6LF22) batteri

SeedFinder kan købes i shoppen.
SeedFinder bestilles ved at kontakte:
Erik Juhl
Mobil: 20 12 28 89